Ta ditt flygcertifikat hos oss!

Provlektion

Funderar du på att ta flygcertifikat? Vi utbildar piloter löpande året om! Varför inte börja med en provlektion, en s.k. "Spaka själv" med någon av våra flyglärare? Lektionen kostar 2000 kr inkl. moms och tar ca 1 timme. Denna lektion får du sen tillgodoräkna dig om du väljer att påbörja en flygutbildning.

Observera att det inte går att boka i förväg utan vi sätter istället upp dig på en väntelista som vi sen hör av oss till när tillfälle uppstår.

Beroende på väder och andra faktorer bör du vara beredd på att erbjudande kommer tidigast någon eller några dagar innan möjligt tillfälle och att lektionen kan ställas in med kort varsel om förutsättningarna ändras.

Kontakta Anders Axelsson, anders@akka.aero eller Peter Magnusson, peter.magnusson@avicon.se,
för att anmäla dig till väntelistan.

Att ta flygcertifikat:
P1010351.jpeg
Cookie Settings
Vi använder cookies på den här webbplatsen för att underlätta för dig.

Cookie Settings

We use cookies to improve user experience. Choose what cookie categories you allow us to use. You can read more about our Cookie Policy by clicking on Cookie Policy below.

These cookies enable strictly necessary cookies for security, language support and verification of identity. These cookies can’t be disabled.

These cookies collect data to remember choices users make to improve and give a better user experience. Disabling can cause some parts of the site to not work properly.

These cookies help us to understand how visitors interact with our website, help us measure and analyze traffic to improve our service.

These cookies help us to better deliver marketing content and customized ads.