Frivilliga Flygkåren

Frivilliga Flygkåren, FFK, är en frivillig försvarsorganisation med 2 500 medlemmar, varav över 800 piloter, fördelade över hela Sverige.  

Värmlands Flygklubb stöttar Frivilliga Flygkåren, FFK, genom att hyra ut flygplan till FFK Värmland för deras verksamhet. Några av våra medlemmar är aktiva piloter i FFK. 

Ansvarig för FFK i Värmland är Göran Arvidsson.

FFK_IMG_8572.jpeg
Cookie Settings
Vi använder cookies på den här webbplatsen för att underlätta för dig.

Cookie Settings

We use cookies to improve user experience. Choose what cookie categories you allow us to use. You can read more about our Cookie Policy by clicking on Cookie Policy below.

These cookies enable strictly necessary cookies for security, language support and verification of identity. These cookies can’t be disabled.

These cookies collect data to remember choices users make to improve and give a better user experience. Disabling can cause some parts of the site to not work properly.

These cookies help us to understand how visitors interact with our website, help us measure and analyze traffic to improve our service.

These cookies help us to better deliver marketing content and customized ads.