Telldus värmestyrning

Telldus värmestyrning är en app som du kan ladda ner till din smartphone. Med appen kan du fjärrstyra start av motor och kupevärmare. Starta fjärrstyrningen i god tid före flygning så är både kabin och motor uppvärmda när du kommer ut till klubben.

Glöm inte att stänga av efter flygning, eller vid inställd flygning.

Nedanstående instruktion är för Iphone. En instruktion för Android är på gång.

Telldus 1.jpeg
Telldus 2.jpeg
Telldus 3.jpeg
Cookie Settings
Vi använder cookies på den här webbplatsen för att underlätta för dig.

Cookie Settings

We use cookies to improve user experience. Choose what cookie categories you allow us to use. You can read more about our Cookie Policy by clicking on Cookie Policy below.

These cookies enable strictly necessary cookies for security, language support and verification of identity. These cookies can’t be disabled.

These cookies collect data to remember choices users make to improve and give a better user experience. Disabling can cause some parts of the site to not work properly.

These cookies help us to understand how visitors interact with our website, help us measure and analyze traffic to improve our service.

These cookies help us to better deliver marketing content and customized ads.