Om Värmlands Flygklubb

Medlemmar och syfte

Ur våra stadgar:

”Värmlands Flygklubb är till för privatflygare, flygelever, enskilda flygplansägare och allmänt flygintresserade.

Klubben skall som ideell förening tillvarata våra medlemmarnas intressen gentemot myndigheter, lokala flygplatser och andra aktörer och intressenter inom flygsektorn.

Vi vill ge våra medlemmar möjlighet att förvärva kunskaper och öva färdigheter inom flygningens område.

Vi vill genom bruksflygverksamhet ställa materiella och personella resurser till samhällets förfogande.

Genom olika flygrelaterade arrangemang vill vi också öka och bredda intresset för flyg i vårt område.”

Klubbanläggning
Vi håller till på den "Södra Plattan", söder om terminalen på Karlstad Airport. Där har vi våra två flygplan, vår hangar och klubbstuga. I klubbstugan har vi ett övernattningsrum för två personer för besökande gäster.

Du hittar till oss genom att svänga till vänster strax före parkeringen vid terminalbyggnaden och följa grusvägen några hundra meter.

Cookie Settings
Vi använder cookies på den här webbplatsen för att underlätta för dig.

Cookie Settings

We use cookies to improve user experience. Choose what cookie categories you allow us to use. You can read more about our Cookie Policy by clicking on Cookie Policy below.

These cookies enable strictly necessary cookies for security, language support and verification of identity. These cookies can’t be disabled.

These cookies collect data to remember choices users make to improve and give a better user experience. Disabling can cause some parts of the site to not work properly.

These cookies help us to understand how visitors interact with our website, help us measure and analyze traffic to improve our service.

These cookies help us to better deliver marketing content and customized ads.