Brandflyg

Skogsbrandsbevakning med flyg

Värmlands Flygklubb utför på uppdrag av Länsstyrelsen i Värmland skogsbrandsbevakning från 1:e maj till mitten av september. Vi flyger två olika slingor och täcker större delen av Värmland. Vi får våra uppdrag av RRB, Räddningsregion Bergslagen, som beställer flygningar beroende på hur stor brandrisken är. Flygningarna utförs av våra medlemmar på frivillig basis.

Mer info om Skogsbrandsbevakning från MSB
"Regeringen beslutade den 19 april 2007 att återinföra stödet för skogsbrands- bevakning med flyg över hela landet.Skogsbrandsbevakning med flyg medför stora fördelar för samhället eftersom skogsbränder då kan upptäckas tidigt och positionsbestämmas. Därmed förhindras brandens spridning, kostnadskrävande insatser och stora egendomsförluster.Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) ansvarar för nationell inriktning, finansiering och uppföljning och ger årligen ut nationella riktlinjer för skogsbrandsbevakning med flyg.Länsstyrelsen har produktionsansvar och beslutar, inom ramarna för MSB:s riktlinjer, om omfattningen av bevakningen och upphandlar utförare av skogsbrandsbevakningen. Länsstyrelsen samarbetar med räddningstjänsterna i länet som har fått bedömningsansvar för behovet av flygning."
Ur Länsstyrelsens "Plan för skogsbrand- bevakning med flyg, Värmlands län 2023"
IMG_7724.jpeg
Cookie Settings
Vi använder cookies på den här webbplatsen för att underlätta för dig.

Cookie Settings

We use cookies to improve user experience. Choose what cookie categories you allow us to use. You can read more about our Cookie Policy by clicking on Cookie Policy below.

These cookies enable strictly necessary cookies for security, language support and verification of identity. These cookies can’t be disabled.

These cookies collect data to remember choices users make to improve and give a better user experience. Disabling can cause some parts of the site to not work properly.

These cookies help us to understand how visitors interact with our website, help us measure and analyze traffic to improve our service.

These cookies help us to better deliver marketing content and customized ads.