Bli medlem

Välkommen att ansöka om medlemskap!
Obs, läs villkoren längre ner innan du skickar in din ansökan.

Error

Villkor

1. Klubben tillämpar kontantprincipen, som innebär att pengar bör finnas på ditt konto före flygning, eller att flygningen betalas snarast därefter. Flygförbud råder om skulden uppgår till belopp som styrelsen beslutat. Förbudet hävs när skulden är betald och bokförd på ditt konto. Vid betalningspåminnelse faktureras en påminnelseavgift som bestäms av styrelsen. Fakturor skickas normalt ej ut utan din kontoställning finns på vår hemsida och den uppdateras efter varje månadsskifte.

2. Utträde eller ändring av medlemskategori skall meddelas skriftligt till Värmlands Flygklubb och träder i kraft från månadsskiftet som inträder närmast efter att anmälan inkommit. Ändring av adress och tel.nr skall anmälas på lämpligt sätt.

3. Innan första flygning skall medlemsavgifter vara betalda och en utcheckning skall göras med klubbpilot som Värmlands Flygklubb anvisar.

4. Jag förbinder mig att följa ovanstående regler och övriga föreskrifter som Värmlands Flygklubb utfärdar.

Cookie Settings
Vi använder cookies på den här webbplatsen för att underlätta för dig.

Cookie Settings

We use cookies to improve user experience. Choose what cookie categories you allow us to use. You can read more about our Cookie Policy by clicking on Cookie Policy below.

These cookies enable strictly necessary cookies for security, language support and verification of identity. These cookies can’t be disabled.

These cookies collect data to remember choices users make to improve and give a better user experience. Disabling can cause some parts of the site to not work properly.

These cookies help us to understand how visitors interact with our website, help us measure and analyze traffic to improve our service.

These cookies help us to better deliver marketing content and customized ads.