Flygskolan

Att ta flygcertifikat:

För att bli pilot krävs först och främst ett flygcertifikat. Det finns ett antal olika certifikat, och vilket certifikat du behöver avgörs beroende på vilken typ av pilot du vill bli. Du kanske vill arbeta som pilot, eller bara flyga för privat ändamål. Värmlands Flygklubb utbildar piloter genom sin flygskola Värmlands Flygskola i PPL (A) och LAPL (A). Vår teoriundervisning har löpande starter och genomförs helt på distans via AKKA Aero DTO. Besök www.akka.aero för att läsa mer om hur teoriundervisningen går till, vad det kostar och för att anmäla dig till kursen.

Vilka teoretiska ämnen läser man under PPL/LAPL-teorin?
- Luftfartsrätt
- Allmän luftfartygskunskap
- Genomförande och planering av flygningar
- Människans prestationsförmåga
- Meteorologi
- Navigering
- Operativa förfaranden                 
- Flygningens grundprinciper
- Kommunikation

Vad lär man sig under den praktiska delen?
Först lär man sig att manövrera flygplanet i ett s.k. övningsområde i flygplatsens närhet. Sedan tar man med sig den kunskapen till flygplatsen och lär sig att starta och landa. När det är klart är det dags för den första ensamflygningen utan lärare, först i trafikvarvet sedan i längre och längre från flygplatsen, genom att navigera med visuella hjälpmedel. I slutet av utbildningen ingår att öva, tillsammans med lärare, på att flyga enbart med hjälp av instrumenten.
Den praktiska delen består av minst 45 h varav ungefär 10 timmar ensam i flygplanet.

Hur mycket kostar det att ta flygcertifikat?
Kostnaden beror naturligtvis på hur många flygtimmar du behöver innan uppflygning, men man får räkna på att kostnaden som allra minst blir c:a 120 000 kr för ett PPL medan ett LAPL kostar ca 90 000kr.

Vad krävs för att få ett flygcertifikat utfärdat?
Som sökande ska du:
- Vara minst 17 år gammal
- Genom utbildning i flygskola ha uppfyllt kraven för utfärdande av ett PPL med minst klass-/typbehörighet för det luftfartyg som används vid flygprovet
- Uppfylla specifika medicinska krav.

Det betyder alltså att du kan få flyga flygplan innan du får köra bil! Eftersom ett av kraven är att uppfylla vissa medicinska krav kan det vara bra att kontakta en flygläkare innan du påbörjar utbildningen, om du vet med dig att du inte är helt fullt frisk. Glasögon är dock vanligtvis inget problem, ej heller defekt färgseende, men båda dessa kommer leda till någon form av begränsning i ditt certifikat.

Observera också att en lämplighetskontroll mot belastningsregistret genomförs innan certifikatet utfärdas. Om du förekommer kan du bedömas som olämplig att vara pilot. Detta sker tyvärr först efter avslutad utbildning och Transportstyrelsen ger inga förhandsbesked kring vad som är diskvalificerande. Särskilt allvarligt ser man dock på brottslighet relaterad till:

- Framförande av fordon eller luftfartyg
- Alkohol- eller drogrelaterade brott och
- Våldsbrott.

Vet du med dig att du förekommer i belastningsregistret bör du alltså ta dig en noggrann funderare på om det är värt risken att lägga ut 90-120 000 kr på en flygutbildning bara för att sen bedömas som olämplig av Transportstyrelsen.

Vad får man göra med ett privatflygcertifikat, PPL?
Ett PPL är en grund för att vidareutbilda sig till kommersiell pilot eller instruktör.Med PPL har du möjlighet att flyga enmotoriga flygplan i stort sett var du vill i världen.Du har också möjlighet att hyra flygplan, såväl i Europa där de använder samma certifikat som i Sverige (JAR-FCL) som i många andra länder. I USA är det ganska lätt att konvertera sitt PPL till landets motsvarande certifikat, vilket krävs för att hyra flygplan/flyga.Har du egen firma kan du eventuellt använda ditt certifikat för tjänsteresor, men du får inte transportera passagerare/varor och ta betalt för tjänsten som pilot.

Hur behåller man certifikatet?
För att få behålla ditt PPL måste du sedan flyga med viss regelbundenhet och dessutom genomgå läkarundersökning med vissa intervall. Kraven är emellertid ganska moderata. Ditt PPL (eller snarare klassbehörigheten för enmotoriga kolvmotorplan) måste förnyas vartannat år. Innan din behörighet löper ut så måste du de senaste 12 månaderna ha flugit 12 timmar varav 1 timme med flyglärare. Det är dock inte fråga om en regelrätt uppflygning, utan du kan nyttja din flyglärartimme till att öva det du tycker att du behöver öva på. Alternativt så kan man endast göra en så kallad PC (Proficiency Check) med en kontrollant på flygklubben, då en bedömning görs.

Vad är skillnaden mellan PPL och LAPL?
När man tänker på flygcertifikat, tänker man kanske i första hand på ett PPL (Private Pilot Licence) men nu finns även ett alternativt certifikat LAPL (Light Airplane Private Licence), framtaget av EASA. Det är lite billigare och med några färre behörigheter för den som inte tycker sig behöva ett PPL. Nedan finns ett försök att reda ut de viktigaste skillnaderna.

Utbildning
Teori:
- Ingen skillnad.

Praktik:
- PPL: 45 timmars flygträning. 10 solo timmar varav 5 ska vara distansflygning (flyga 150 Nm och landa på två andra flygfält än utgångsfältet).
- LAPL: 30 timmars flygträning. 6 solo timmar varav 3 ska vara distansflygning (flyga 80 Nm och landa på ett annat flygfält än utgångsfältet).


Behörigheter:
- PPL: Grund för att vidareutbilda sig till kommersiell pilot eller instruktör.
- LAPL: Flyga VFR (Visuella flygregler) under dager, samt i mörker om man är behörig.
- Ta med max 3 passagerare på enmotoriga landflygplan med max startvikt 2000 kg.
- Medföra passagerare 10 flygtimmar efter godkänd uppflygning.
- Flyga i Europeiskt luftrum.

Om du vill ha mer information eller vill sätta upp dig på väntelistan för en provlektion så kan du kontakta utbildningsansvariga för Värmlands Flygskola.

I första hand skolchef Peter Magnusson, 070-9185730, peter.magnusson@avicon.se eller teoriansvarig Anders Axelsson, 070-6412812, anders@akka.aero.

För att anmäla dig till teoriutbildningen går du däremot direkt till https://www.akka.aero/flygteori#anm-lan-flygteori
Cookie Settings
Vi använder cookies på den här webbplatsen för att underlätta för dig.

Cookie Settings

We use cookies to improve user experience. Choose what cookie categories you allow us to use. You can read more about our Cookie Policy by clicking on Cookie Policy below.

These cookies enable strictly necessary cookies for security, language support and verification of identity. These cookies can’t be disabled.

These cookies collect data to remember choices users make to improve and give a better user experience. Disabling can cause some parts of the site to not work properly.

These cookies help us to understand how visitors interact with our website, help us measure and analyze traffic to improve our service.

These cookies help us to better deliver marketing content and customized ads.