Klubbrutiner

Följande är rutiner som ska följas i samband med flygningar hos Värmlands Flygklubb. 

Före flygning
Ring tornet innan flygning – 054-55 60 76. Detta underlättar för alla! ATS hinner förbereda strippen och önskar information om vilket flygplan, avsikt och personer ombord. När du sätter dig i kärran kan du direkt begära taxi. Du får också information om det är något speciellt på gång som kanske påverkar din flygning och du har chansen att planera om innan du sätter dig i kärran.  

Flygningens genomförande
Daglig tillsyn och tillsyn före flygning ska givetvis alltid göras. Tänk på att när du gör detta är det också en form av besiktning av flygplanet efter föregående flygning. Skulle kärran ha skadats vid rangeringen i samband med flygningen före och du missar detta så kan ju istället du själv ”få skulden” om personen efter dig upptäcker skadan. 

Inga headset på instrumentpanelen! Vissa har en ovana att lägga headseten på instrumentpanelen. Funkar kanske på en stor trafikkärra men på ett litet plan är detta ett effektivt sätt att repa sönder en vindruta. Häng det över ratten istället! 

Motoruppkörning vid väntplats
Bästa stället för motoruppkörning är väntplats. Här kan du göra dina kontroller och inställningar i lugn och ro. Du för heller inte väsen utanför klubbhangaren. När du startat och begär taxi så får vi detta sannolikt till väntplats S / Södra / Sigurd eller också N / Norra / Nicklas. Ibland ges också tillstånd att ställa upp direkt på banan. Du avgör då själv om du vill stanna på väntplatsen för motoruppkörningen eller taxa ut och göra det på banan.

Efter flygning
Undvik propellervind in i hangaren! Taxningen tillbaka till hangaren görs lämpligast med en vänstersväng utanför hangaren och stanna flygplanet parallellt med denna. Undantag om det blåser kraftig sydlig vind. Undvik att vända upp kärran med motorn igång så att propellerströmmen blåser in damm o grus i hangaren. Det kanske står en kärra till därinne!

Uppställning efter flygning!
Sätt tillbaka roderlås och pitotrörsskydd och på vintern motorvärmar kabel. Headseten tas ur och hängs upp i klubblokalen. Undvik att skruva eller ändra på mikrofonerna på headseten. Städa ur och av kärran! Lämna kärran som du tog den, bättre eller som du själv vill ta över den. Plocka ur allt som inte hör till maskinen, medtagna plastpåsar mm. Tvätta av vingframkanter och ruta. Du ska alltid tvätta bort flugor på rutor och vingkanter. Görs det efter varje flygning är det heller inga problem men torkar det över natten sitter det betydligt värre. Är du sist på dan så ligger det därför ett än större ansvar på dig att det blir utfört. Ingen ska behöva kom först på morgonen och sätta sig i en kärra med en vindruta full i flugor! 

Cookie Settings
Vi använder cookies på den här webbplatsen för att underlätta för dig.

Cookie Settings

We use cookies to improve user experience. Choose what cookie categories you allow us to use. You can read more about our Cookie Policy by clicking on Cookie Policy below.

These cookies enable strictly necessary cookies for security, language support and verification of identity. These cookies can’t be disabled.

These cookies collect data to remember choices users make to improve and give a better user experience. Disabling can cause some parts of the site to not work properly.

These cookies help us to understand how visitors interact with our website, help us measure and analyze traffic to improve our service.

These cookies help us to better deliver marketing content and customized ads.