Välkommen till Värmlands Flygklubb!

Värmlands Flygklubb har varit verksamma sedan 1936 då Karlstads Modell- och Segelflygklubb startades. Idag bedriver vi verksamheten på Karlstad Airport, 2 mil utanför Karlstad. Flygklubben har idag ca 70 medlemmar varav ca 40 aktiva piloter. Vi äger två flygplan, en Cessna 172 och en Piper PA-28. Utöver att klubben tillhandahåller flygplan för våra flygande medlemmar så bedriver vi skolverksamhet och utbildar piloter inom certifikatbehörigheterna PPL(A) och LAPL(A).

Värmlands Flygklubb är också en del av Kungliga Svenska Aero Klubben - KSAK, som organiserar flygklubbarna i Sverige. KSAK utför civilt hjälpflyg för Skogsbrandsbevakning i Sverige, och vi i Värmlands flygklubb ansvarar för brandflyget i Värmland.

Flyg med oss!

Presentflygningar!

Svensexa, möhippa eller personalaktivitet? Eller kanske en flygtur över sköna Värmland? Vi tar en till tre passagerare och kan skräddarsy en flygning enligt dina önskemål! Kontakta oss för en upplevelse i det blå!

Ta ditt flygcertifikat hos oss!

Funderar du på att ta ett flygcertifikat? Vi utbildar piloter löpande året om! Varför inte börja med en provlektion, en s.k. "Spaka själv" med någon av våra flyglärare?

AKTUELLT

Militär flygövning - STEK 24

1. Beskrivning:
Under perioden 09 – 11 APR 2024 genomförs militärövningen STEK 24 i västra Sverige, inom ett område runt Karlstad.

2. Tillfälliga restriktionsområden
Två tillfälliga restriktionsområden kommer att vara upprättade för militär flygverksamhet under övningen. Flygning är inte tillåten i områdena med ej övningsdeltagande trafik. ATC omdirigerar trafik vid behov. Undantag från restriktionen kan ges för SAR, Open Skies, svenskt militärflyg samt akut ambulans och polis efter klarering/tillstånd från Malmö ACC, Stockholm ACC, Karlstad ATS, Såtenäs ATS eller Örebro ATS.

Mer info: https://aro.lfv.se/Editorial/View/14092/AIRAC%20SUP_32_24%20STEK%2024

Cookie Settings
Vi använder cookies på den här webbplatsen för att underlätta för dig.

Cookie Settings

We use cookies to improve user experience. Choose what cookie categories you allow us to use. You can read more about our Cookie Policy by clicking on Cookie Policy below.

These cookies enable strictly necessary cookies for security, language support and verification of identity. These cookies can’t be disabled.

These cookies collect data to remember choices users make to improve and give a better user experience. Disabling can cause some parts of the site to not work properly.

These cookies help us to understand how visitors interact with our website, help us measure and analyze traffic to improve our service.

These cookies help us to better deliver marketing content and customized ads.