MEDLEMSKAP

Hem / MEDLEMSKAP

Ansökan om medlemskap / Avtal

Alternativ Egen:     Sportflygklubben blir min moderklubb och jag betalar fast avgift till Spfk och KSAK-avgift
Alternativ Gäst:       Annan SKAK-klubb är min moderklubb och jag betalar fast avgift till Spfk    

1.
2.
3.
4.
5.

Om Medlem i annan flygklubb:

6.
7.
  1. Klubben tillämpar kontantprincipen som innebär att pengar bör finnas på Ditt konto före flygning, eller att flygningen betalas snarast därefter. Flygförbud råder om skulden uppgår till belopp som styrelsen beslutat. Förbudet hävs när skulden är betald och bokförd på Ditt konto. Vid betalningspåminnelse faktureras en påminnelseavgift som bestäms av styrelsen. Fakturor skickas normalt ej ut utan din kontoställning finns på vår hemsida och den uppdateras efter varje månadsskifte.
  2. Utträde eller ändring av medlemskategori skall meddelas skriftligt till Värmlands Flygklubb och träder i kraft från månadsskiftet som inträder närmast efter att anmälan inkommit. Ändring av adress och tel.nr skall anmälas på lämpligt sätt.
  3. Innan första flygning skall medlemsavgifter vara betalda och en utcheckning skall göras med klubbpilot som Värmlands Flygklubb anvisar.
  4. Jag förbinder mig att följa ovanstående regler och övriga föreskrifter som Värmlands Flygklubb utfärdar.