FLYGLÄKARE

Hem / FLYGLÄKARE

Kontaktuppgifter flygläkare

Hans Wermensjö:
Flygläkare SE/AME 323
Dingelsundet 533
653 42 Karlstad
tel : 054-56 64 10 , 0722-26 43 70
hans.wermensjoe@bredband.net

Jan Aronsson: 054 -52 35 30